Wiedza ze świata finansów

Od czego zależy powszechny wzrost cen?

Ceny usług i towarów nieustannie się zmieniają. W gospodarce rynkowej może nastąpić zarówno ich wzrost, jak i spadek. Zjawisko inflacji występuje dopiero wówczas, gdy podwyższenie cen występuje powszechnie i nie dotyczy jedynie pojedynczych usług czy towarów. Nie wszystkie zmiany cen są jednak równie istotne. W obliczaniu średniej krajowej inflacji bierze się pod uwagę udział różnych sektorów, w oparciu o przeciętne wydatki wszystkich gospodarstw domowych.

Mierzenie inflacji

Aby się dowiedzieć jaka jest inflacja w Polsce, należy w obliczeniach wziąć pod uwagę wszystkie usługi i towary wykorzystywane w gospodarstwach domowych lub sięgnąć do odpowiednich analiz, np. – https://kapitalni.org/pl/artykuly/polska-inflacja-na-przestrzeni-ostatnich-lat,73,609. Dotyczy to zarówno dóbr codziennego użytku w postaci żywności, benzyny czy środków kosmetycznych, jak i dóbr trwałych w rodzaju odzieży, sprzętu AGD czy urządzeń RTV. W mierzeniu inflacji bierze się pod uwagę także wszelkiego rodzaju usługi, np. ubezpieczeniowe, fryzjerskie czy też opłaty za wynajem mieszkania. Wartość wszystkich dóbr w danym roku zestawia się następnie z danymi z roku poprzedniego.

Roczna stopa inflacji

Wszystkie dobra skonsumowane w danym roku przez gospodarstwa domowe tworzą tzw. koszyk konsumpcyjny. Jego poszczególne składniki mają określone ceny, które mogą ulegać różnym zmianom w czasie. Do obliczenia rocznej stopy inflacji konieczne jest zatem porównanie wartości koszyka w danym miesiącu oraz koszyka w tym samym miesiącu z minionego roku. W Polsce wskaźnik ten wzrasta, przez co społeczeństwo musi być przygotowane na podniesienie cen produktów i usług.

Czynniki ryzyka

Na poziom inflacji wpływają różne czynniki, które wynikają ze wzrostu gospodarczego. Dotyczy to przede wszystkim sporów handlowych, negatywnie oddziałujących na międzynarodową wymianę handlową. Eskalacja napięć osłabia perspektywy wzrostu światowej gospodarki. Na inflację wpływają też zmiany cen energii oraz kształtowanie się cen najważniejszych surowców, takich jak np. ropa naftowa. Obecnie Polacy muszą mierzyć się z podwyżkami cen prądu, która obejmuje w równie dużym stopniu gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa.

Back To Top