Urzędy i instytucje

Zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka

Narodziny dziecka to bardzo szczęśliwy czas dla obojga rodziców. Jednak oprócz szczęścia, jakie towarzyszy młodym rodzicom ważną kwestią są także sprawy finansowe. Każda kobieta zatrudniona przez całą ciążę na podstawie umowy o pracę może liczyć po porodzie na zasiłek macierzyński. Często powyższe świadczenie współgra z przebywaniem przez młodą mamę na urlopie macierzyńskim, jednak nie zawsze tak jest.

Warto zwrócić uwagę, że urlop macierzyński należy się tylko kobiecie, która jest zatrudniona na umowę o pracę na czas dłuższy niż tylko do terminu porodu (za: Kapitalni.org). W innym przypadku kobieta może liczyć wyłącznie na przysługujący jej zasiłek.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Powyższy zasiłek jest obliczany na podstawie wynagrodzenia, jakie otrzymywała pracownica przez ostatnie 12 miesięcy przed porodem. Jeżeli jednak okres ten był krótszy, wtedy obliczenia dokonuje się na podstawie przepracowanych miesięcy.

Zazwyczaj wysokość zasiłku to 100 procent podstawy wynagrodzenia. Istnieją też pewne wyjątki, o których warto wiedzieć.

W przypadku urlopu macierzyńskiego:

– wysokość będzie wynosić 80 procent, jeżeli wniosek będzie złożony w terminie do 21 dni po porodzie,

– wysokość będzie wynosić 100 procent, jeżeli wniosek złożymy po terminie 21 dni.

Jeżeli chodzi o urlop wychowawczy to wysokość przedstawia się następująco:

–  będzie on wynosić 80 procent, jeżeli wniosek złożymy w terminie,

–  będzie on wynosić 60 procent, jeśli wniosek złożymy po terminie.

Jest jeszcze jedna opcja, można złożyć wniosek razem do wypłacenia świadczenia na urlopie po urodzeniu dziecka i urlopie wychowawczym, wtedy jest to 80 procent przez cały okres trwania.

Ile maksymalnie można pobierać zasiłek?

Zasiłek macierzyński należy się kobiecie przez cały czas trwania obydwu urlopów. To ile oba te okresy będą trwać zależy wyłącznie od liczby urodzonych dzieci podczas jednego porodu oraz od terminu, w którym kobieta zdecyduje się wrócić do pracy.

Dokumenty potrzebne do uzyskania świadczenia

Wbrew pozorom uzyskanie zasiłku nie jest bardzo skomplikowane. Oczywiście wymagane są konkretne dokumenty, które należy dostarczyć to jednak cała procedura, jest bardzo przychylna. To jakie dokumenty będą potrzebne zależy od tego, czy ciężarna składa wniosek za okres ciąży przed porodem, czy czas tuż po urodzeniu dziecka.

W pierwszym przypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie przewidujące planowaną datę porodu.

W drugim przypadku wymaga się od młodej mamy wyłącznie odpis skrócony aktu urodzenia bądź jego kopia potwierdzona za zgodnością z oryginałem.

Back To Top