Urzędy i instytucje

Jakie sprawy urzędowe można załatwić online?

Coraz powszechniej i coraz głośniej mówi się o tym, iż sporą część spraw związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa można załatwić online. Cyfryzacja jest procesem, który postępuje na naszych oczach i nie ma od niego odwrotu. Tak jak powszechny stał się wizerunek przedsiębiorstwa w internecie, tak też coraz więcej usług i spraw tam się załatwia. Co ważne, również urzędy i administracja publiczna zaczynają tam coraz sprawniej funkcjonować.

Jakie sprawy możemy załatwić online?

Cóż, praktycznie większość spraw urzędowych można już załatwić bez podróżowania, korzystając tylko z łączy internetowych. Przyjrzyjmy się zatem co do tych spraw może należeć. Samo założenie przedsiębiorstwa można już załatwić online. Tak samo wszelkie zmiany dotyczące siedziby, rodzaju działalności, danych kontaktowych – to wszystko już dziś załatwiamy online. Żeby jednak nie było tak do końca różowo, powyższe nie dotyczy spółek prawa handlowego, dla których powstania wymagana jest umowa w formie aktu notarialnego, jak i rejestracja w sądzie.

Czy zatem wszystkie sprawy sądowe wymagają wizyty osobistej?

Na tym polu też następuje cyfryzacja. Może jest to w tym przypadku proces powolniejszy, ale postępujący. W przypadku sądu możemy już dziś elektronicznie składać pozwy, ponadto księgi wieczyste online, jak i wokanda spraw online są też dobrze funkcjonującymi usługami. Co prawda jest to raczej sprawdzanie i pobieranie informacji, tym niemniej jest to już duże usprawnienie. Choćby na przykładzie ksiąg wieczystych nieruchomości, kiedyś każde sprawdzenie informacji o właścicielu i obciążeniach wymagało osobistej wizyty i zamawiania odpisów. Obecnie zaś wszelkie informacje dostarczają nam świetnie funkcjonujące księgi wieczyste online – przeczytasz o nich więcej tutaj.

Jakie jeszcze usługi przedsiębiorca załatwi dziś online?

Istnieje już cała masa takich spraw, związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Począwszy od spraw urzędowych, związanych z ZUS i Urzędem Skarbowym. Wszelkiego rodzaju deklaracje, dokumenty rozliczeniowe, potwierdzenie wpłaty, zaświadczenia o niezaleganiu, dokumenty księgowe – to wszystko są usługi i sprawy, które można załatwić online. W zasadzie też coraz częściej online otworzymy konto bankowe, czy też wręcz weźmiemy pożyczkę albo kredyt. Pomijamy już zupełnie fakt, iż sama obsługa płatności, czyli obsługa konta bankowego, już od dawna dostępna jest w wersji online.

Procesu cyfryzacji nie unikniemy i w zasadzie unikać nie powinniśmy. Sam przepływ informacji jest bardzo bezpieczny, a dla przedsiębiorcy jest to po prostu oszczędność czasu i pracy.

Back To Top