Istotne dokumenty

Czym jest zaświadczenie o zatrudnieniu i w jakim celu się je wystawia?

Nie tylko banki wymagają od potencjalnego klienta tego, aby przedstawił im zaświadczenie o zatrudnieniu. Dotyczy to także innych organizacji finansowych i różnego typu instytucji. Nawet dyrekcja przedszkola może poprosić rodzica o ten dokument przy zapisywaniu dziecka do placówki. Najważniejszymi danymi w zaświadczeniu są te dotyczące formy zatrudnienia i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia przez pracownika, na podstawie czego można stwierdzić jego zdolność kredytową, płynność finansową. 

To należy wiedzieć na temat zaświadczenia o zarobkach 

Każdy pracownik może wymagać od pracodawcy wystawienia dokumentu, który poświadczy jego zatrudnienie w danym zakładzie pracy. Na podstawie takiego pisma można wywnioskować, że dana osoba pozostaje aktualnie w zatrudnieniu i otrzymuje z tego tytułu konkretne wynagrodzenie. Najczęściej zaświadczenia wymagają banki i parabanki przy zaciąganiu kredytu/pożyczki, ale może być ono potrzebne w wielu innych sytuacjach. Przykładem będą sprawy urzędowe i sądowe – ubieganie się o dotacje rządowe, przyznanie alimentów itd. Przy staraniu się o świadczenia socjalne i miejsce w przedszkolu dla dziecka również może być wymagane przedstawienie zaświadczenia o pozostawaniu w zatrudnieniu. 

Warto przeczytać: Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – gotowy przykład

W przykładowym wzorze dokumentu o zatrudnieniu znajdują się następujące informacje: imię i nazwisko pracownika, data urodzenia, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego, forma zatrudnienia i rodzaj piastowanego stanowiska. Zawarte są też informacje o średnim miesięcznym wynagrodzeniu z trzech ostatnich miesięcy (brutto i netto). Zaznaczyć trzeba również to, czy otrzymywane wynagrodzenie jest obciążone na mocy wyroków sądowych, pożyczek pracowniczych lub innych tytułów. Z zaświadczenia powinno jasno wynikać to, czy pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub na okresie próbnym, ma umowę zawartą na czas określony czy nieokreślony. Poinformować trzeba też o tym, że pracodawca znajduje się lub nie w stanie likwidacji firmy bądź postępowania upadłościowego. Pismo musi zostać podpisane przez pracodawcę, oznaczone firmową pieczęcią.

Back To Top